Răspuns pentru LAURA – Sibiu, Formula  AS nr. 1206 – “Vă rog ajutaţi-mă, nu vreau să-mi pierd ambele ovare”

Din ceea ce povestiţi, diagnosticul dvs. este chist endometriozic. Endometrioza este o afecţiune destul de frecventă. Apare la femei, prin dezvoltarea ţesu­tului endometrial (mucoasa din interiorul uterului), la nivelul cavităţii pelvine. Acesta se poate dezvolta în ovare, trompe uteri­ne, pe pereţii cavităţii pel­vine sau chiar în afara acestei ca­vităţi. Este supus ace­loraşi transfor­mări hormo­nale ca şi mucoasa uterină. Astfel, mai ales în perioada menstruală, apar dureri mari, stare de rău generală, datorită inflamării şi sân­gerării ţesu­tului res­pectiv, care nu are unde să se eli­mine. Cau­zele apa­­riţiei acestei afecţiuni nu sunt pe de­plin cu­nos­cute. Celulele endometriale ajung în afa­ra uteru­lui fie prin trompele uterine, fie chiar prin cir­culaţia sanguină sau limfatică. În mod normal, aceste celule ar trebui distruse de siste­mul imunitar, dar se pare că în anumite situaţii, nu se întâmplă aşa. Există şi o predispoziţie genetică pentru această afecţiune. Ca frecvenţă, se presupune prezenţa endo­metriozei la aproximativ 5%-10% din femei. În cazul femeilor cu infertilitate, procentul este mult mai mare (până la 50%), iar în cazul femei­lor cu dureri cro­nice pelvine, până la 80%. Din aceste procente rezultă că endo­metrioza este pe primele locuri, dacă nu chiar pe primul loc, între cauzele de infertilitate la femei.


Manifestările endometriozei sunt legate de ciclul menstrual. Sunt mai accentuate în perioada men­strua­lă şi se ameliorează după. Simpto­me­le principale sunt dure­rea şi senzaţia de in­flamaţie. Dure­rea se ma­nifestă în funcţie de loca­lizarea endome­triozei. În general, se simte în micul bazin şi poate fi accen­tuate de defecare – dacă este afectat colo­nul, sau de urinare, dacă este afectată ve­zica urinară. Atunci când sunt afectate ovarele pot apărea chisturi cu dimensiuni mari, chiar şi de 10 cm, care pot sân­gera sau chiar se pot rupe. În acest caz, apare o durere acută şi trebuie inter­venit chirur­gical. Diag­nosticul nu este uşor de pus. Se bănuieşte prezenţa acestei afecţiuni la femeile care nu reu­şesc să rămână însăr­cinate sau care au dureri mari pelvine, mai ales legate de menstră. În aceste ca­zuri este necesară o inves­tigare amănunţită, atât cli­nică, dar şi paracli­nică, prin ecografie, CT şi RMN. În unele situaţii, endome­trioza se descoperă doar la exa­menul lapa­roscopic al cavitaţii pelvine. În ma­jorita­tea cazurilor, markerul tumoral specific ge­nital poate să fie cu valori uşor crescute. În toate ca­zurile, diag­nosticul de certitudine se pune prin explo­rarea lapa­roscopică şi efectuarea unei biopsii.


Tratamentul alopat constă în administrarea de antiinflamatoare care combat inflamaţia şi durerea. Se utilizează, de asemenea, medicaţie hormonală – an­ti­concepţionale sau medicamente care blochează se­creţia de estrogeni sau chiar suprimă în totalitate func­­ţia ovariană. În cazurile grave, se intervine chi­rur­­gical, pentru îndepărtarea zonelor de endome­trioză.


Tratamentele complementare urmăresc o reglare a hormonilor sexuali şi o stimulare a sistemului imu­ni­tar, pentru a îndepărta zonele de endometrioză. În acest scop, se pot folosi preparate fitoterapice sau homeopate. Vă recomand un extract de muguri de zmeur şi agnus castus – Donavital, câte 2 ml, de 2 ori pe zi, Evening primerose capsule, câte 1000 mg pe zi, extract de Cats Claw capsule, câte 1000 mg de 3 ori pe zi, Năpraznic capsule 500-1500 mg pe zi. De asemenea, sunt recomandate oligoelemente: Seleniu, 100-200 micrograme pe zi şi Zinc, 15-20 mg pe zi. O plantă cu efecte foarte bune, atât pentru formaţiunile endometriale cât şi pentru sângerare, este tuia. Se poate utiliza extractul de mlădiţe de tuia, câte 1 ml, de 2-3 ori pe zi.


Ca tratament homeopat, vă recomand să con­sul­taţi un specialist pentru un tratament indivi­dualizat. La modul general, vă recomand o combinaţie de re­medii Formula 22 – câte 5 picături, de 3 ori pe zi, şi Folicullinum CH 30 – câte două granule, de două ori pe zi, 3 zile pe săptămână.

Programeaza acum o consultatie: 0736.494.097