INFLAMATII ARTICULARE

Dr Rares Simu – Specialist in Imunologie clinica si Alergologie

 

“Verişoarei mele i se umflă periodic articulaţiile, iar medicii nu-i pot pune un diagnostic”
(Răspuns pentru Carmen P. – Buzău, F. AS nr. 1279)

Răspuns pentru ANGELA SIMION - Iaşi, F. AS nr. 1278 -

Spuneţi că verişoara dvs. se confruntă cu episoade în care i se umflă articulaţiile şi ţesuturile moi, asociate cu accelerarea tranzitului intestinal. Analizele efectuate nu au pus în evidenţă o afec­tare a arti­culaţiei propriu-zise. Din cele descrise, este posibil ca sis­temul imunitar să fie cel răs­punzător de aceste manifes­tări. Aceasta, mai ales, în con­diţiile în care simptomele s-au ame­liorat sub tratament cu corti­zon.

Ar putea fi vorba des­pre o afecţiune la nivelul tubu­lui digestiv, mai ales la nivelul intestinului. La acest nivel, există o componentă impor­tantă a sistemului imun, ţesutul limfoid sau plăcile Peyer. Acestea au rolul de a proteja organismul de agresiunea unor factori din afara lui.

Tubul digestiv comunică direct, prin ingestia alimentelor şi lichi­delor, cu mediul extern. De aceea, este nevoie de un filtru, de o barieră de apărare, la acest nivel. Odată cu alimentele, pătrund în tubul di­gestiv şi o serie de sub­stanţe chimice şi micro­organisme. Toate acestea produc un răspuns de apărare la nivelul intesti­nu­lui, răspuns care se manifestă prin secreţia unor substanţe pro-infla­matoare.

Mai mult, chiar alimentele în sine, dacă nu sunt bine tolerate de per­soana în cauză, pro­voacă o reacţie infla­matorie. A­ceste reacţii se pot trans­mite apoi în întreg orga­nis­mul şi afectează şi alte zone. Printre cele mai frecvente zone afectate se numără şi articulaţiile şi ţesuturile moi sau pielea.

În plus, orice inflamaţie la nivelul mucoasei intestinale duce la scă­derea unor enzime secretate de aceasta. Aceste enzime, pe lângă rolul în digestie, odată absorbite în sânge, exercită efecte antiinflamatorii la nivelul întregului orga­nism. Atunci când scade nivelul lor, evident, este favorizată dezvoltarea proceselor inflamatorii cu diverse localizări, inclusiv articu­lare sau de părţi moi.

Fiecare persoană are anumite alimente pe care le tolerează mai bine şi altele pe care le tolerează mai puţin, fără că aceasta să însemne că are alergie la acele alimente. Reacţiile de intoleranţă alimen­tară stau, de multe ori, în spatele multor procese inflamatorii cronice din organism. Nu întotdeauna este evidentă corelaţia între un aliment şi reacţia de intoleranţă la acesta, pentru că reacţia nu este imediată, se dezvoltă în timp şi este cumulativă. În această situaţie, sunt utile anumite teste de sânge, care pot evidenţia gradul de reacţie pe care îl provoacă alimentele consumate.

De asemenea, trebuie investigate posibile infecţii bacteriene, para­zitare sau fungice, în sfera digestivă, care pot să agraveze procesul inflamator de la acest nivel. În funcţie de aceste teste se poate recomanda, ulterior, o dietă şi un tratament care să reducă pro­cesul inflamator cronic de la nivelul intestinului, cu efecte benefice asupra întregului organism.

Pe lângă acest regim este recomandat, de asemenea, un tratament cu plante cu efecte antiinflamatorii şi imunomodulatoare. În acest scop, recomand o cură cu lemn-dulce, yucca şi aloe vera. Atenţie, dacă există contraindicaţii, în special pentru lemn-dulce (hipertensiune, afecţiuni ale sânilor sau în sfera genitală la femei).

În plus, se poate asocia şi propolisul, la fel, cu efecte antinflamatorii şi imunomodulatoare, atât general cât şi direct asu­pra mucoasei intestinale.

Cu efect antiinflamator direct asupra intestinului este recomandată cura cu argilă. Aceasta se face trei săptămâni. În prima săptămână, se consumă un pahar cu argilă dizol­vată în apă plată (o lingură), în a doua săptămână se consumă 2 pahare pe zi şi în a treia săptămână se consumă 3 pahare pe zi.

Nu în ultimul rând, este recomandată administra­rea de enzime cu efecte antiinflamatoare, care să suplinească scăderea en­zimelor intestinale. Prin­tre cele mai eficiente, re­comand preparatele care conţin serra peptaza.

 

Dr Rares Simu ofera consultatii si tratament la Centrul de Sanatate si Viata Armonia din Bucuresti