Răspuns pentru AURORA, F. AS nr. 1240 – “Sufăr de candidoză vaginală din copilărie”

Cauze psihologice

Candidoza reprezintă o problemă din ce în ce mai acută în zilele noastre. Din punct de vedere psiho-emoţional, cauzele care duc la apariţia şi la persistenţa candidozei, indiferent de localizare, ţin de un conflict interior. În majo­ ritatea cazurilor, el apare la cei care nu au foarte multă încredere în pro­pria persoană şi caută în permanenţă să fie ghidaţi de către cineva mai pu­ternic psihoemoţional. Candidoza genitală apare de multe ori la femeile care au fost rănite emoţional într-o relaţie cu un bărbat. Această slăbiciune emo­ţională se manifestă printr-o lipsă de încredere în propria feminitate. Aceste persoane îşi blochează emoţiile puternice pe care le au şi refuză să se ma­nifeste în concordanţă cu aces­tea. Motivul care stă în spatele acestui comportament este frica de a nu fi rănite din nou, convingerea că nu merită să fie iubite aşa cum sunt cu adevărat. Din această cauză, nu se deschid emoţional şi nu îşi arată ade­văratele senti­men­te, adevărata persona­litate, nu comunică la mo­dul real cu cei din jur şi mai ales cu persoanele de sex opus. De multe ori, candidoza apare la începutul unei noi relaţii de cuplu, tocmai din aceste motive.

Ce trebuie făcut în toate aceste situaţii? Trebuie redobândită încre­derea în forţele proprii, în aşa fel încât persona­litatea celui în cauză să se poată manifesta plenar. Trebuie să îşi redo­bândească respectul de sine şi să îi lase pe cei din jur să îi vadă aşa cum sunt ei cu ade­vărat, fără frica de a fi judecaţi, de a fi des­con­sideraţi.

Cauze medicale

Din punct de vedere strict medical, una dintre principalele cauze ale candidozei o reprezintă folo­sirea excesivă a antibioticelor care acţionează şi asupra florei microbiene bune a organismului (eu­biota) ce face parte integrantă din sistemul imun. Candida există în mod normal în compoziţia eubio­tei, doar că într-o proporţie foarte mică, fără să producă nici o manifestare. Atunci când se admi­nistrează un antibiotic, acesta distruge şi o parte din eubiotă, fără să acţioneze asupra candidei, care începe să se dezvolte şi să ocupe “locul” gol rămas. Acest fenomen se produce de câte ori se adminis­trează un antibiotic, la nivelul tuturor zonelor orga­nismului care vin în contact cu exteriorul şi unde există floră microbiană: piele, nas, gât, gură, intes­tin, vagin. Cu cât se administrează mai des şi pe o perioadă mai lungă un antibiotic, cu atât flora mi­crobiană se dereglează mai tare şi cu efecte mai grave. Altă cauză răspunzătoare de infecţiile cro­nice cu candida constă în scăderea imunităţii, fie în general, fie la nivel local, zone unde se dezvoltă apoi candida. În principiu, bolile cronice grave sunt răspunzătoare de scăderea imunităţii: boli hepatice, cardio-vasculare, pulmonare, infecţioase, imunolo­gice. La nivel local, cauzele infecţiei cu candida sunt reprezentate de afecţiuni prezente în zonele unde se dezvoltă candida, de o igienă deficitară sau, dimpotrivă, excesivă, care duce la perturbarea flo­rei microbiene locale. De exemplu, în zona genita­lă, prin utilizarea unor produse de igienă în exces, se poate modifica pH-ul vaginal, cu favorizarea ulterioară a dezvoltării candidei, care există în can­tităţi foarte mici în flora vaginală.

Manifestări candidoza

În zona afectată de candida apare senzaţia de arsură, mâncărime, roşeaţă şi se remarcă prezenţa unor depozite sau a unor secreţii albicioase. Lo­calizarea în zona genitală poate să aibă impact asupra activităţii sexuale, deoarece poate influenţa lubrifierea vaginală, cu apariţia durerii la contactul sexual. Când candida se fixează la nivelul tubului digestiv, ea poate avea impact asupra digestiei, cu balonări, gaze în exces, dureri, arsuri, apariţia tul­bu­rărilor de tranzit, în special diaree cronică. A­tunci când candidoza este extinsă, ea poate să pro­voace manifestări generalizate, care nu ţin de infec­ţia locală, ci de impactul pe care candida îl are asu­pra întregului organism. Aceste situaţii apar atunci când dezechilibrele psihoemoţionale de care amin­team sunt foarte puternice. În aceste cazuri apa­re slăbirea nejustificată în greutate, stări de ame­ţeală, oboseală cronică, dificultăţi de concen­trare, prurit (mâncărimi) generalizat, erupţii cuta­nate, eczeme cronice, urticarie cronică, dureri arti­culare şi mus­culare difuze, tulburări de somn sau chiar stări de-presiv-anxioase. Sigur că pentru a sta­bili candida drept posibilă cauză pentru această simp­tomato­logie, trebuie excluse o serie de alte afecţiuni care se pot manifesta la fel, tocmai pentru că aceste simp­tome fiind sistemice nu sunt spe­cifice.

Cum se poate scăpa de infecţia cu candida?

În primul rând, trebuie rezolvate acele dezechi­li­bre psihoemoţionale de care aminteam mai sus. Trebuie evitate, de asemenea, tra­tamentele cu antibiotice, sau atunci când nu se poate evita adminis­trarea lor, ea trebuie dublată de su­plimente alimentare care să prote­jeze şi să refacă flora microbiană. O altă categorie de medicamente care favorizează infecţia fungică este reprezentată de derivatele pe bază de cortizon. Acestea trebuie evitate atât în administrare sistemică (oral sau injectabil), cât şi topică (local, sub formă de creme, geluri, ovule sau, în cazul astmului sau al rinitei cronice, spray-uri).
Regimul alimentar

Un alt aspect important în lupta cu candida este regimul alimentar, care trebuie asociat la orice tip de tratament. Atunci când manifestările candidozei sunt puternice, se recomandă un regim strict, pentru o perioadă de câteva luni, uneori până la 6 luni. Tre­buie excluse toate alimentele care duc la acidifierea organismului. Din această categorie fac parte laptele integral şi produsele lactate, dulciurile – mai ales cele cu zahăr rafinat, sucurile, mai ales cele carbogazoase, carnea procesată, produsele făinoa­se, mai ales cele care conţin şi drojdie, ciupercile şi fructele dulci. Alimentele consumate în această perioadă trebuie să fie cât mai proaspete, iar mân­carea gătită să nu fie consumată mai multe zile la rând. Ca o parte componentă a regimului alimentar este recomandat regimul Oshawa nr. 10, în care, timp de 10 zile, se consumă doar patru tipuri de ce­reale integrale: grâu, hrişcă, orez şi mei; acesta se poate repeta cu pauză de mi­nim 7 zile între cure. Ca parte inte­grantă a regimului alimentar, în candi­doză este necesar consu­mul de apă plată sau de izvor, din surse verificate, aproximativ 2 litri zilnic. În funcţie de inten­sitatea simptomatologiei, este re­co­mandată şi reducerea sau eliminarea în tota­litate a alimentelor menţionate mai sus.

Ca parte integrantă din tratament este recoman­dată combaterea sedentarismului. Activitatea fizică şi sportul, în special în aer liber (sau în apă – îno­tul), sunt esenţiale pentru asigurarea unui sistem imun echilibrat, care să poată să lupte cu infecţia fungică.

Tratamentul propriu-zis al candidozei

Se face, în primul rând, prin refacerea florei micro­bie­ne din zonele afectate. Pentru aceasta, se utilizează preparate care conţin eubiotice, fie cu administrare orală, fie local, în cazul candidozei genitale. În al doilea rând, trebuie stimulat sistemul imun pentru a elimina infecţia cu candida. În acest scop, sunt recomandate plante cu efect imunostimulator. Prin­tre cele mai eficace sunt preparatele cu gheara-mâţei (cats-claw), astragalus, ulei de chimen ne­gru, ulei de oregano, cimbru, cuişoare, pelin. Un efect puternic îl au produsele stupului, prin propolis administrat atât oral, cât şi local. Zincul, seleniul, Vitamina C şi Vitamina D au, de asemenea, efecte imunostimulatoare puternice. Este important ca vitamina C să fie administrată prin preparate care conţin şi flavonoide, în acest fel se amplifică efectul acestei vitamine.

Un tratament deosebit de eficient în candidozele sistemice, în candidoză cronică sau recurentă, îl oferă homeopatia. Pentru aceasta este nevoie de un consult amănunţit al pacientului făcut de un specialist.

Nu în ultimul rând, în toate cazurile de candi­do­ză sistemică sau recurentă, trebuie luată în consi­derare psihoterapia. Trebuie rezolvate acele con­flic­te interioare care stau în spatele infecţiei cronice cu candida, iar acest lucru se poate face cel mai bine cu ajutorul unui specialist.

Dr. RAREŞ SIMU – Centrul de Sănătate şi Viaţă “Armonia”, Bucureşti, Strada Italiană nr. 13, parter, ap. 3

Programeaza o consultatie Tel 0736494097